DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Československý vlčák je plemeno vzniklé křížením
německého ovčáka a euroasijského vlka (Canis lupus lupus).
Původní pokus pohraniční stráže pod vedením plukovníka Ing. Karla Hartla vyústil ve vznik československého národního plemene...

Počátek historie tohoto plemene se datuje od roku 1955, kdy se ing. Karel Hartl začal zabývat křížením euroasijského vlka s německým ovčákem. Zpočátku bylo křížení prováděno jako vědecký experiment. O pár let později se však zrodila myšlenka vyšlechtit nové plemeno a cílem chovu bylo a je zachovat vlčí vzhled, zdraví a přitom upevnit povahové vlastnosti pracovního psa. 

První kříženci vlčice Brity a německého ovčáka Cézara z Březovského háje se narodili 26.5.1958, konkrétně v chovatelské stanici z Pohraniční stráže v Libějovicích. Vybraní jedinci pak byli znovu spojováni s nepříbuznými německými ovčáky.
Štěnata první generace se vzhledem i chováním podobala vlku. Jejich výchova byla obtížná, výcvik byl sice možný, ale výsledky stěží odpovídaly vynaloženému úsilí.
Jedinci druhé generace, pokud byli včas odebráni z vrhu a individuálně vychováváni, již byli plně cvičitelní. Až do dvou let však byli velmi hraví, výcvik trval déle. Vynikali v pachových pracích. Většina jedinců třetí a čtvrté filiální generace byla schopna absolvovat běžný výcvikový kurz a mohli být zařazováni do výkonu služby. Oproti psům měli lepší orientační schopnosti, dokonalejší vidění v noci, lepší sluch i čich.


Kurt z Václavky a vlčice Brita

 

V letech 1964 - 1965 byly publikovány první výsledky a další cíle výzkumu, současně už existuje myšlenka na vznik nového plemene. První znění standardu vypracoval Ing. Hartl v roce 1966. V té době už byly na světě čtyři filiální generace kříženců z první linie (Brita - Cézar z Březovského háje) a dvě filiální generace z druhé linie (Brita - Kurt z Václavky).
Žádost o registraci plemene a zápis těchto psů do plemenné knihy však byla odmítnuta s poukazem na malý počet.

Roku 1968 bylo v chovné stanici v Býchorech uskutečněno další křížení - tentokrát byl použit vlk Argo a fena německého ovčáka Asta z SNB a následně zde byla odchována i druhá filiální generace kříženců z této linie. Mezilinioví kříženci začali být označováni zkratkou ČV - český vlčák 

Lord z Pohraniční stráže (F3)                                       Rep z Pohraniční stráže (F3)

V roce 1974 byl spojen vlk Šarik s kříženkou třetí filiální generace Xelou z Pohraniční stráže a také s fenou ČV Urtou z Pohraniční stráže - toto křížení bylo uskutečněno v novém kynologickém zařízení poblíž Malacek, které patřilo bratislavské brigádě Pohraniční stráže, kde působil pan František Rosík, který dlouhodobě spolupracoval s Ing. Karlem Hartlem.

Práce všech nadšenců, majitelů a chovatelů byla korunována malým úspěchem v roce 1981 kdy Český klub chovatelů schválil vznik Klubu chovatelů českých vlčáků. 20.3.1982 se konala ustavující schůze tohoto klubu a rozhodlo se zde mimo jiné i o změně názvu plemene na "Československý vlčák"

K poslednímu přikřížení vlka došlo v roce 1983, kdy bylo uskutečněno spojení vlčice Lejdy zapůjčené ze ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou s německým ovčákem Bojar von Schotterhof. Vybraný pes z tohoto spojení, Kazan z Pohraniční stráže, byl počínaje rokem 1985 několikrát použit v plemenitbě Československých vlčáků.
Na vzniku plemene se tedy v rozpětí 25 let podíleli čtyři vlci - Brita, Argo, Šarik a Lejdy.

Kazan z Pohraniční stráže (F1)                           Arion Řečná, syn Kazana z PS

Začala cesta k mezinárodnímu uznání plemene - standard Československého vlčáka byl schválen FCI dne 13.června 1989 v Helsinkách a vydán sekretariátem FCI pod číslem 332 dne 28.dubna 1994.
Po rozdělení Československa převzala patronát nad plemenem Slovenská republika. Po deseti letech od schválení standardu FCI byli Českoslovenští vlčáci znovu předmětem jednání - musela být totiž provedena obhajoba, jejímž cílem bylo prokázat životaschopnost plemene a plnění všech kritérií a na jejímž základě se plemeno Československý vlčák, v roce 
 1999 definitivně dočkalo mezinárodního uznání.

 Brno, 25.3.1989. První bonitace na Moravě a zakládající schůze moravskoslezské pobočky

zdroj: http://ceskoslovenskyvlcak.websnadno.cz/Ceskoslovensky-vlcak.html